✪ معرفی هنرمندان مجسمه ساز

  یونس حقیقی

  تخصص: منبت کاری، نقاشی، خطاطی و…

  ادامه »

  نینا کاشانی‌پور

  تخصص: طراحی و دوخت لباس، طراحی…

  ادامه »

  محسن جعفری

  تخصص: مجسمه‌سازی، صنایع‌دستی، طراحی  

  ادامه »

  پروین پوته

  تخصص: پژوهشگر، مدرس، نقاش، طراح، صنایع…

  ادامه »

  روح انگیز صفرى نژاد

  تخصص: مجسمه ساز، طراح، نقاش و…

  ادامه »

  پانته آ واعظ نیا

  تخصص: تصویرگری، عکاسی، مجسمه سازی، نقاشی،…

  ادامه »

  احد حسینی

  تخصص: مجسمه‌سازی ،

  ادامه »

  ابوالحسن صدیقی

  تخصص: نقاشی و مجسمه‌سازی

  ادامه »

  جعفر نجیبی

  تخصص: مجسمه‌سازی ، استاد یار دانشگاه…

  ادامه »

  بهمن آزموده

  تخصص: شاعری ، خوشنویسی ، مجسمه‌سازی…

  ادامه »

  حسن ارژنگ نژاد

  تخصص: مجسمه سازی، نقاشی

  ادامه »

  رضا لواسانی

  تخصص: مجسمه‌سازی، تصویرگری، نقاشی و طراحی…

  ادامه »

  حمید شانس

  تخصص: مجسمه‌سازی، باستانشناسی، پژوهشگر

  ادامه »

  سیا ارمجانی

  تخصص: مجسمه سازی

  ادامه »

  سعید شهلاپور

  تخصص: مجسمه سازی، نقاش

  ادامه »

  رضا یحیایی

  تخصص: نقاشی و مجسمه‌سازی

  ادامه »

  سید حسین موسوی نژاد

  تخصص: مجسمه سازی، نقاشی

  ادامه »

  شاهرخ اکبری دیلمقانی

  تخصص: مجسمه سازی

  ادامه »

  شیرازه هوشیاری

  تخصص: مجسمه سازی، تندیسگری

  ادامه »

  طاهر شیخ الحکمایی

  تخصص: تصویرگری، عکاسی، مجسمه سازی، نقاشی،…

  ادامه »

  عباس قانع

  تخصص: مجسمه سازی، تندیس‌گری

  ادامه »

  عربعلی شروه

  تخصص: طراحی، نقاشی، مجسمه سازی ،…

  ادامه »

  علی دیواندری

  تخصص: تصویرگری، عکاسی، مجسمه سازی،

  ادامه »

  علی اکبر صنعتی

  تخصص: مجسمه سازی، نقاشی، مینیاتوریست،

  ادامه »

  قدرت الله عاقلی

  تخصص: مجسمه سازی، نقاشی و…

  ادامه »

  فاطمه امدادیان

  تخصص: مجسمه‌سازی ، تندیسگری

  ادامه »

  محمدحسین لطیفی

  تخصص: نقاشی ، مجسمه‌سازی ، نقاشی…

  ادامه »

  محمدحسین عماد

  تخصص: مجسمه سازی ، تندیسگری

  ادامه »

  محمد فخری

  تخصص: مجسمه‌سازی، نقاشی و طراحی

  ادامه »

  مهدی سحابی

  تخصص: نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی

  ادامه »
  دکمه بازگشت به بالا
  fa فارسی
  X