معرفی هنرمندان صنایع دستی

طاهره ترابی فراهانی

تخصص: نویسنده، ایده پرداز، قصه…

شهاب میرزایی فراهانی

تخصص: نویسنده، کارگردان، برنامه‌نویس ،…