گالری لیلیت

★ نمایشگاه هنری

نقاشی آبرنگ راد | نمایشگاه آثار نیلوفر گوهری‌راد

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۱۳ – گلدان گل‌های خشکیده

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۱۲ – پرنده شهدخوار

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۱۱ – مسیر آبی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۱۰ – شاخه رز سفید و غنچه‌ها

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۹ – شاخه گل رز

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۸ – حیاط قدیمی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۷ – کوچه کلیسا

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۶ – دریاچه زیبا

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۵ – شکوفه‌ها

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۴ – پرنده‌ای روی شاخه‌ها

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۳ – گلدان گل رز

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۲ – کوچه باغ آبی رنگ

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی شماره ۱ – رفت و آمد مردم دهکده

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان طراح و نقاش

نیلوفر گوهری راد

تخصص: طراحی و نقاشی

ادامه »
★ نمایشگاه هنری

گوهر روح | نمایشگاه خطاطی نعیمه امینی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی عمر مرا

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی زهی عشق

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی روز هجران

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی امام رضا

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی غم

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی بنیاد عمر

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی بی‌تو بسر نمی‌شود

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی غزلیات حافظ به زبان لاتین

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی یاد تو

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
★ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو خطاطی دوست معنوی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از…

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان خوشنویسی و خطاطی

نعیمه امینی

تخصص: تدریس هنر، خطاطی و خوشنویسی،…

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان طراح و نقاش

مهناز براتلو

تخصص: تدریس هنر، نقاش، کیوریتور

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

گیتی قاسمی

تخصص: هنرپیشه، بازیگر سینما، تئاتر و…

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان خوشنویسی و خطاطی

الهه خاتمی

تخصص: خطاطی و خوشنویسی، مدرس هنر…

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X