short anims short anims

وحشی

دنیل سوسا(Daniel Sousa)، کارگردان انیمیشن “Feral”، در این اثر دیالکتیک خشونت را بدون استفاده از کلام به تصویر مى‌کشد. انسانى به رنگ سفید(اشاره به نظریه #جان_لاک ؛ انسان‌ها چون لوح پاک و دست‌نخورده و تهی از دانش، زاده می‌شوند و هیچ دانسته درونی و ذاتی ندارند بلکه هر آنچه می‌دانند از راه مشاهده و تجربه به دست می‌آید.) از فضایى شبیه به زهدان وارد حیات وحش می‌شود. او انسانى بدوى است که مراحل پیشرفت تمدن بشرى از جلوى دیدگانش می‌گذرد، بندهاى تمدن به گردن و پاى او بسته می‌شود و خود را در میان انسانهاى تربیت یافته توسط ترکه‌اى در دستان معلم(ابزار خشونت) مى‌یابد. سایه‌ها شروع به نقش آفرینى می‌کنند و خوىِ وحشیگرى به شیوه‌هاى مختلف در هر دو گروه انسان شهرى و بدوى رخ می‌نماید و هر یک در پى حذف دیگرى می‌کوشد! در نهایت این انسان متمدن است که در زندانهاى خودساخته، دور باطل می‌زند. معجزه تصویرسازى دانیل سوسا همراه با جادوى موسیقى “Dan Golden” در هم مى‌آمیزد. بندهاى تمدن از انسان بدوى جدا می‌شود. او همان شمنى است که روح طبیعت در او رخنه کرده است. اوست که با باد و باران، با درخت و دریا یگانه است و رنگ و هواى تازه را در انیمیشن و ذهن مخاطب می‌پراکند.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید

000pix
000pix