short anims short anims

برنده

یک انیمیشن بسیار زیبا مفهومی با رویکرد رواشناسانه؛ شاید مهمترین پیام انیمیشن این باشد که برای خودتان زندگی کنید و اجازه ندهید که قضاوت های جامعه، باعث منزوی شدن شما از جامعه شود!!

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید

000pix
000pix