جوی و هرون

در زندگی، هر آنچه که پیش آمد: مهربانی را بجای خشم؛ عشق را بجای نفرت و بخشش را بجای انتقام برگزینید…

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix