short anims short anims

جعبه

در یک جعبه تاریک عجیب، گروهی از موجودات شبیه به انسان سالخورده با سرهای جعبه ای شکل با ریشه به جای پاها زندگی می کنند. بیشتر این موجودات غرق در خواب هستند و هیچ چیز از دنیای خارج حصار خود نمیدانند؛ اما یکی از آنها گویی از آگاهی بویی برده است. موجود جوان و در حال رشد، شروع به شوخ طبع شادی می کند، اما با مخالفت و سرسختی و بقیه افراد ساکن جعبه روبرو میشود؛ این موجود جوان شروع به جنگیدن می کند و به دنبال راهی برای فرار از صندوق میگردد… انیمیشن کوتاه The Box به نویسندگی و کارگردانی “دوسان کاستلیچ” با وجود دنیای تنگناهراسی یا کلاستروفوبیک که در این فیلم به تصویر کشیده شده است، تمثیلی سورئال و در عین حال اغراق آمیز در مورد لذت ها و خطرات عدم انطباق، آگاهی و موانع رسیدن به آزادی است.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید

000pix
000pix