short anims short anims

تخم مرغ

انیمیشن کوتاه The Egg (تخم مرغ) – تناسخ یک باور عامیانه به معنای تولد دوباره پس از مرگ است و ریشه آن از اعتقادات ادیانی مانند دائو، بوداگرایی، هندوگرایی، مانوی، برهمایی، جینیسم، سیکیسم، اهل حق (یارسان) و غُلات شیعه است که تفاوت‌هایی در تعاریف آن‌ها مشاهده می‌شود. برمبنای تناسخ مظاهر هستی واقعی یکیست و تمام هستی‌ها پرتویی از آن هستی است و آن هستی یگانه همان برهمن است که عالم کبیر و روح جهان است و هر چیز جز او سایه‌ای از هستی اوست.بر این اساس روح انسان عالم صغیر است که خود نیز پرتویی از روح برهمن است و رستگاری انسان در رهایی از تولد دوباره یا تناسخ اوست. برپایه این اصل روح انسان تا قبل از تزکیه و پاکی کامل بارها در بدن‌های مختلف وارد شده و به این جهان بر می‌گردد و کیفیت زندگی کنونی اش بستگی به رفتار و کردار نیک او در زندگی گذشته اش دارد و راه نجاتش مدد از شهود و درونگرایی و توجه به حقیقت است تا بتواند به حقیقت مطلق بپیوندد. برای انسان هیچ عذابی دردناکتر از این نیست که تا پشت در برود و او را راه نداده و برش گردانند. به‌طور کلی تناسخ یا انتقال روح انسان به موجودی دیگر 4 نوع است: 1- نسخ: انتقال روح انسان به انسان دیگر2- مسخ: انتقال روح به حیوان 3- فسخ: انتقال روح به گیاه و 4- رسخ: انتقال روح به جماد.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید

000pix
000pix