short anims short anims

اوراق لطفا

فیلم کوتاه Papers, Please (اوراق، لطفا) که اقتباسی از بازی ویدئویی آن است که با همین نام ساخته شده، به‌تازگی منتشر شده است؛ بخش بیشتری از شخصیت‌های حاضر در داستان این فیلم کوتاه روسی زبان، از ملت‌هایی هستند که سابقا بلوک شرقی را تشکیل می‌دادند. این افراد اعتقاد دارند که به نوعی کاغذ بازی‌های زیاد و همچنین رفتارهای سرد و بی‌احساس، پایه و اساس‌های ارستوتزکا (Arstotzka) است. Arstotzka یک ملت ساختگی است که شخصیت اصلی و مثبت آن، بازرس و ناظر بر مهاجران و مراحل مخصوص آنها است. در فیلم اوراق، لطفا (همانطور که از نام آن هم پیدا است) یک تلخی و بی‌تفاوتی خاصی در تن و لحن آن وجود دارد. هر دوی این خصوصیات و به طور کلی خود این فیلم کوتاه به طور کامل نشان می‌دهد که اینگونه رژیم‌ها در زمان حکومت خودشان چه انتظاراتی از مردمشان داشتند، چه کارهایی با مردم بی‌دفاع و مظلوم انجام می‌دادند و در نهایت این رفتارهای آنها چه عواقبی را برای خود و مردم‌شان به دنبال داشت.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید

000pix
000pix