یک کار ساده‌ی دلسوزانه و موجی از خوبی‌های بی پایان

زندگی یک پژواک است، هر آنچه میفرستید باز میگیرید؛ هر آنچه می کارید، درو میکنید؛ هرآنجه که در دیگران می بینید در شما وجود دارد؛ پس خوبی را هر گز فراموش نکنید!!!

 

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید

000pix
000pix
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang
tr Türkçe | TR