short anims short anims

روح سرگردان

دائو، (سرباز ویتنامی) در دل تاریکی تونل های “سو چی” در جریان جنگ ویتنام در سال 1966 گیر افتاده است. او مجبور است یکی از رفقای کشته شده‌ی خود را در جنگ دفن و برایش دعا بخواند. ناگهان صدای ترسناک ارواح در تونل های تاریک می‌پیچد و وحشتی (همانند کلاستروفوبیا) تمام وجودش را دربر میگیرد و او را برآن میدارد که راه خروجی برای خود پیدا کند.(تنگناهراسی یا کلاستروفوبیا (Claustrophobia) به ترس از گیر کردن در یک مکان تنگ و راه گریز نداشتن در محیط‌های بسته گفته می‌شود. تنگناهراسی شدید اغلب به عنوان یک اختلال اضطراب دیده می‌شود و می‌تواند به وحشت‌زدگی بینجامد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 5 تا 7 درصد از مردم جهان دچار تنگناهراسی هستند ولی تنها درصد کمی از آن‌ها از درمان روانپزشکی برخوردار شده‌اند.)

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید

000pix
000pix