هنر سبد بافی – صنایع دستی


سبد بافی یکی از صنایع دستی ای است که در استان گیلان رواج دارد این نوع صنعت بسیار مشکل است و به همین دلیل افراد بسیار نا چیزی در استان گیلان مشغول به این هنر هستند این هنر در استان گیلان از رواج بسیاری بر خوردار است و اهمیت بسیاری در گیلان و در ایران به این نوع هنر مشود . به طور دقیق یکی از مهدهای این هنر شهرستان آستانه اشرفیه‌است که هنوز بسیاری از کارگاههای آن فعال و مشغول کار است . این نوع صنعت به دلیل سبک بودن و مقاومت آن به نوعی از صنعت‌های دیگر در زمینهی سبد و میز وصندلی و کمد و زیر تلویزیونی پیشی گرفته‌است.

این هنر جایگاه به خصوصی در لوازم آشپز خانه و پذیرایی در دل خانمها باز کرده‌است. یکی از مشکلات این صنعت فصلی بودن آن است به طوری که در طول سال فقط در چند فصل است بیشتر در زمستان و پاییز است واندکی در بهار ولی در فصل تابستان به دلیل کارهای زراعتی و … بسیار کم است.

موارد مشابه: