هنر شرابه دوزی – صنایع دستی


شرابه دوزی به رشته و منگوله‌هایی که از کنار و حاشیه چیزی بیاویزند یا لوله‌هایی از شیشه باریک که از داخل آن‌ها نخ بیرون کنند گفته می‌شود. موارد استفاده از انواع شرابه دوزی در تزیین پرده ونیز در قسمت‌های مختلف لباس مانند: دور گردن،روی سینه،مچ دست و لبه دامن کودکان می‌باشد.

شهر‌های اصفهان ،قزوین،وبندر عباس از مراکز رایج شرابه دوزی هستند. در زیر به نمونه‌هایی از انواع شرابه دوزی اشاره می‌شود:
شرابه دوزی ساده: که تنها با ردیف‌های منجوق‌ها به صورت ریشه‌ای به طول 2الی 10سانتی متر دوخته می‌شود.

شرابه دوزی الوان:در تک تک ریشه‌ها تنوع رنگ وجود دارد واستفاده از رنگ‌ها به طور یکسان در ریشه‌ها انجام می‌گیرد.

نوع ساده نقش دار:در این نوع شرابه دوزی جهت استفاده از رنگ‌ها از طرح‌های شطرنجی الوان استفاده می‌گرددو مطابق تعداد طرح مورد استفاده از رنگ‌های گوناگون استفاده می‌شود تا طرح مورد نظر بر روی شرابه دوزی پیاده شود.

نوع دالبری ساده :در این نوع شرابه دوزی انتهای ردیف آزاد نمی‌باشد بلکه دو سر آن به لبه پارچه تماس دارد.

دالبر‌های تقاطعی یا جفتی:در این نوع شرابه دوزی از میان هر دالبری که دوخته شده دالبر دیگری دوخته می‌شود.در دالبر تقاطعی منجوق‌هایی که در ردیف بعد دوخته می‌شود ممکن است هم رنگ یا از رنگ دیگر باشد

شرابه زیگزاگی: دراین نوع دوخت شرابه پس از بیرون آوردن سوزن از روی خط مورد نظر تعداد مشخصی از ملیله یا منجوق به سوزن گرفته سپس یک دانه را به نخ کشیده و دوباره به همان تعداد قبلی منجوق یا ملیله را به سوزن گرفته و بعد سوزن را در همان خط قبلی به پارچه فرو می‌برند.

شرابه زیگزاگی آویز دار دوبل: که در آن یک ردیف شرابه زیگزاگی آویزدار در میان ردیف قبلی دوخته می‌شود.

شرابه روی منگولهٔ منجوق: ابتدا روی گلولهٔ مروارید و یا چوبی و یا دانهٔ تسبیح را منجوق دوزی می‌کنند به طوری که منجوق تمام سطح گلوله را بپوشاند.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر مطالب آموزشی راهنمای نتخاب لوازم هنر هنر خطاطی هنر دکوراسیون هنر صنایع دستی هنر نقاشی هنر عکاسی

اپلیکیشن
💎 بنر هنرآموز
💎 بنر موزیکهای بیکلام
💎 بنر تماشاخانه
💎 بنر روزنامه هنر
💎 بنر مجله هنر
💎 بنر نمایشگاه
💎 بنر کتابهای صوتی
تلگرام
انسان منهای طبیعت ¦ نمایشگاه آثار هدی فیاضی پتگر

انسان منهای طبیعت ¦ نمایشگاه آثار هدی فیاضی پتگر

آگاهی ¦ نمایشگاه آثار الهام طاهرى

آگاهی ¦ نمایشگاه آثار الهام طاهرى

تازگی ¦ نمایشگاه آثار مرضیه رزاقی

تازگی ¦ نمایشگاه آثار مرضیه رزاقی

با من بیا ¦ نمایشگاه آثار مهرناز لامعی

با من بیا ¦ نمایشگاه آثار مهرناز لامعی

اقیانوس رنگ‌ها ¦ نمایشگاه آثار فاطمه کریمی ریابی

اقیانوس رنگ‌ها ¦ نمایشگاه آثار فاطمه کریمی ریابی

مفاهیم زندگی در هنر معاصر ¦ نمایشگاه آثار رضا رحیمی لسکو

مفاهیم زندگی در هنر معاصر ¦ نمایشگاه آثار رضا رحیمی لسکو

گالری سیاه نقش ¦ نمایشگاه آثار سیاوش هاشمی

گالری سیاه نقش ¦ نمایشگاه آثار سیاوش هاشمی

تصویری از طبیعت ¦ نمایشگاه آثار حمیده وثوقی رهبری

تصویری از طبیعت ¦ نمایشگاه آثار حمیده وثوقی رهبری

دنیای درون ¦ نمایشگاه آثار مهتاب مظلومی

دنیای درون ¦ نمایشگاه آثار مهتاب مظلومی

پری‌زاد ¦ نمایشگاه آثار مهناز اولیایی

پری‌زاد ¦ نمایشگاه آثار مهناز اولیایی

نگاه من ¦ نمایشگاه آثار عبدالله محمودی

نگاه من ¦ نمایشگاه آثار عبدالله محمودی

کبوترانه ¦ نمایشگاه آثار الهام رحیمیان

کبوترانه ¦ نمایشگاه آثار الهام رحیمیان

اینستاگرام گالری لیلیت