هنر غربیل (غربال) بافی – صنایع دستی


ساخت غربالهای معمولی بدینگونه است که زنهای کولی پوست گوسفند و بز را در هوای آزاد به زمین میخ کرده و می‌گذارند خشک شود وقتی خشک شد پیه روی آن می‌مالند که نرم شود .
زنان چادرنشینی که از خویشاوندان کولیها هستند متخصص غربالبافی هستند و حال آنکه مردان آنان از جمله آهنگران و سفیدگران سرگردان و خانه به دوشند.
سپس با چاقوی تیزی ( تیغ ) دور پوست گشته و نوارهای باریکی که به آن روده می‌گویند بریده و میان دستهای خود آن را نورد می‌کنند و به شکل روده درمی آورند .

فقط غربالهای خیلی خوب از رودهٔ اصل ساخته می‌شود. دراین ضمن شوهران آن‌ها کوم ( طوق‌ )‌های چوبی درست می‌کنند که دور لبهٔ آن سوراخ است زنان کولی یک روده را بین دو لبهٔ کوم کشیده و یک میلهٔ آهنی روی آن می‌گذارند و سر روده را یک در میان به آن می‌بندند، بدین ترتیب یک گورت درست می‌کنند .

این گورت با قلابی به یک میلهٔ چوبی به نام سیخ بشک بسته شده، و وقتی این سیخ را برگردانند میلهٔ گورت را بلند می‌کند و ردیف بافندگی ( که در مورد پارچه بافی هم به آن اشاره شد ) درست می‌کند. نوارهای پود آن دور سیخ دست پیچیده شده و در اولین ردیف انداخته می‌شود. نوار را با سیخ به جای خود حرکت می‌دهند .

در پود بعدی سیخ بشک که میلهٔ گورت را نگاهداشته به جلو می‌آید و میلهٔ گورت آزاد می‌گردد، سیخ جلو فشار داده شده و در روی لبهٔ کوم گذاشته می‌شود و بدین نحو سیخ دیگر درست می‌شود .

ضمن بافتن غربیل تاروپود را با کهنهٔ خیسی نم میزنند. وقتی آوین پود گذاشته شد، گره‌های میلهٔ گورت بریده می‌شود و نوارهای چرمی خشک شده و خیلی سفت می‌شود .
این غربالها با شبکه‌های درشت و یا ریز بافته می‌شوند ؛ بیختن غله و حبوبات و گچ بیزی و یاشن بیزی و بسیاری از کارهای دیگر در خانه با همین غربالها انجام می‌گیرد .

زنان کولی غربالهای سیمی هم درست می‌کنند که بیشتر برای آرد بیختن است و آن‌ها را الک می‌نامند. مردان کولی سیم نرم فولادی را می‌کشند و سیم مورد لزوم برای الک بدست می‌آید. کولیهایی که از شهرها و روستاها می‌گذرند این غربالها و الک‌ها را می‌فروشند .


دیدن منابع مطالب

مجله هنر مطالب آموزشی راهنمای نتخاب لوازم هنر هنر خطاطی هنر دکوراسیون هنر صنایع دستی هنر نقاشی هنر عکاسی

اپلیکیشن
💎 بنر موزیکهای بیکلام
💎 بنر تماشاخانه
💎 بنر نمایشگاه
💎 بنر روزنامه هنر
💎 بنر هنرآموز
💎 بنر مجله هنر
💎 بنر کتابهای صوتی
تلگرام
انسان منهای طبیعت ¦ نمایشگاه آثار هدی فیاضی پتگر

انسان منهای طبیعت ¦ نمایشگاه آثار هدی فیاضی پتگر

آگاهی ¦ نمایشگاه آثار الهام طاهرى

آگاهی ¦ نمایشگاه آثار الهام طاهرى

تازگی ¦ نمایشگاه آثار مرضیه رزاقی

تازگی ¦ نمایشگاه آثار مرضیه رزاقی

با من بیا ¦ نمایشگاه آثار مهرناز لامعی

با من بیا ¦ نمایشگاه آثار مهرناز لامعی

اقیانوس رنگ‌ها ¦ نمایشگاه آثار فاطمه کریمی ریابی

اقیانوس رنگ‌ها ¦ نمایشگاه آثار فاطمه کریمی ریابی

مفاهیم زندگی در هنر معاصر ¦ نمایشگاه آثار رضا رحیمی لسکو

مفاهیم زندگی در هنر معاصر ¦ نمایشگاه آثار رضا رحیمی لسکو

گالری سیاه نقش ¦ نمایشگاه آثار سیاوش هاشمی

گالری سیاه نقش ¦ نمایشگاه آثار سیاوش هاشمی

تصویری از طبیعت ¦ نمایشگاه آثار حمیده وثوقی رهبری

تصویری از طبیعت ¦ نمایشگاه آثار حمیده وثوقی رهبری

دنیای درون ¦ نمایشگاه آثار مهتاب مظلومی

دنیای درون ¦ نمایشگاه آثار مهتاب مظلومی

پری‌زاد ¦ نمایشگاه آثار مهناز اولیایی

پری‌زاد ¦ نمایشگاه آثار مهناز اولیایی

نگاه من ¦ نمایشگاه آثار عبدالله محمودی

نگاه من ¦ نمایشگاه آثار عبدالله محمودی

کبوترانه ¦ نمایشگاه آثار الهام رحیمیان

کبوترانه ¦ نمایشگاه آثار الهام رحیمیان

اینستاگرام گالری لیلیت