فنگ‌شویی/ اصول مهم


به کارگیری فنگ شویی به معنی اضافه کردن اشیای اضافی به لوازم خانه نیست.

فنگ شویی توصیه نمیکند که قواعد آن مو به مو اجرا شود، بلکه توصیه میشود که این اصول را فقط در جاهایی به کار برید که فکر میکنید لازم است.

هر وسیله شکسته ، خراب و بی استفاده را بازبینی کنید و شهامت دور ریختن یا تعمیر مجدد آن را داشته باشید.

وسایلی را که از آنها خوشتان نمی آید در کمدهایتان انبار نکنید.

از بی نظمی بپرهیزید ، هوا را تهویه کنید و به طور مرتب خانه را نظافت کنید تا انرژی مثبت آزادانه جریان یابد.

فنگ شویی پیروی از خرافات و موهوم پرستی های چین باستان نیست ، مدیتیشن و تمرین روحی نیست ، روشی زودگذر و دوره ای نیست ، جادو هم نیست بلکه هنری است ساده ، انعطاف پذیر و ملموس برای افزایش نشاط ، آرامش و تعادل در زندگی روزمره که با انواع سبک های دکوراسیون سازگاری دارد.

موارد مشابه: