ایهام | نمایشگاه آثار مجسمه، روح انگیز صفری نژاد

Roohangiz Safari Nezhad | Statue Exhibition

ورود به نمایشگاه ……………………………………………………

نام نمایشگاه: ایهام

نام هنرمند: روح انگیز صفری نژاد

تماس دربارهٔ‌هنرمند

« ایهام »

در آثار پیش رو با عنوان “ایهام” انعکاس به وسیله ادراک بصرى، ویژگیهاى روانى بینایى و خطاى بصرى که حاصل تأخیر زمانى مربوط به اعصاب است، بیان مى شود. مخاطب چند تصویر مختلف را درون یک تصویر تشخیص مى دهد و از این مشاهده که به نوعى بازى فکرى است، غرق لذت مى گردد.
در این آثار، فضاى مثبت و منفى، فرم هاى مسطح در فضاى غیر واقعى، فاصله و فضا جایگاه ویژه اى مى یابد که کاربرى صحیح هریک از مؤلفه ها ، ادراک مخاطب را دگرگون مى کند…

اخطار: هرگونه کپی‌برداری پیگرد قانونی دارد!

هنرمند مجسمه ساز روح انگیز صفری نژاد Roohangiz Safari Nezhad Statue Exhibition