کرگدن | نمایشگاه آثار پریسا عباسی

Parisa Abbasi | Rhino Exhibition

ورود به نمایشگاه ……………………………………………………

نام نمایشگاه: کرگدن

نام هنرمند: پریسا عباسی

تماس دربارهٔ‌هنرمند

« کرگدن »

ابزار بیانی من بعد از سالها کار کردن به استفاده از مداد طراحی سوق پیدا کرده. فضای شکل گرفته در کارها فضاییست خالی به همراه سوژه هایی که هر کدام به یک اندازه نقش و قدرت دارند. فضایی با محوریت حیوانات در غالب عنصری مردانه.

کرگدن، پستانداری است غول پیکر و عظیم الجثه با شاخی قطور در نوک پیشانی و پاهای نیرومند و سنگین که حرکت و طرز راه رفتنش هول آور، مخرب و ویران گرانه است که هر چه را بر سر راهش ببیند، له، نیست و نابود و منهدم می کند. در واقع کرگدن نماد تخریب، ویران سازی، انهدام و نیستی است.
در نظام توتالیتری آدمیان، موجوداتی، کج، بدقواره، سرشار از کمپلکس‌های سرشار، و عقده‌های رنگارنگ، متجسس در امور فردی و شخصی دیگری، سودجو، منفعت‌طلب افراطی و غیرمعقول، طمع‌کار و آزمند، پست و ذاتاً گدامنش، حقیر، خشن، بی‌احساس و سنگ‌واره تربیت می‌شوند.

اخطار: هرگونه کپی‌برداری پیگرد قانونی دارد!