اهداف عالی هنرمندان از برگزاری نمایشگاه خطاطی و خوشنویسی

اهداف عالی هنرمندان از برگزاری نمایشگاه خطاطی و خوشنویسی

یک هنرمند باید همواره این مهم را مدنظر داشته باشد که هدف معینی از برگزاری نمایشگاه خطاطی و خوشنویسی برای خود تعریف نماید و از خود سوال کند که در قبال پولی که گالری در جهت برگزاری نمایشگاه دریافت می‌کند آیا او را به اهدافش خواهد رساند و یا خیر؟ یا آنکه صرفا مراسمی نمایشی تحت عنوان نمایشگاه در یک گالری برگزار می‌گردد و در خاتمه هنگامی که هنرمند به این پروسه پر زحمت نگاه می‌کند می‌بیند که در این میان فقط هزینه کرده و از انرژی خود مایه گذاشته و درنهایت چیزی عایدش نشده است! و در طی مدت چندروزه ناکافی برگزاری نمایشگاه، تعداد نه چندان زیادی از افراد که بعضا برای گذراندن وقت فراغت خود به نمایشگاه آمدند و درحالی که با خیال راحت مشغول به پذیرایی از خودشان با چای و شیرینی بودند، از آثار هنرمندی که درونش امواج پر تلاطم است با انتقاد و یا تمجید دیدن کردند و بعد از آن هم خداحافظی کرده و رفتند و پس از اتمام نمایشگاه این هنرمند است که دوباره به پیله تنهایی خود باز می‌گردد.

این داستان تلخ تجربه ی بسیاری از هنرمندانی‌ست که تابحال در چندین گالری برگزاری نمایشگاه داشته اند و  متاسفانه نتوانستند بهره ای ببرند.

اهداف مهمی که یک هنرمند باید برای برگزاری نمایشگاه آثارش دنبال کند؛

1- سرشناس شدن و شناخته شدن هنرمند پس از برگزاری نمایشگاه

2- فرصت کافی برای برگزاری نمایشگاه

3- کسب درآمد و فروش بی واسطه آثار هنری به علاقه مندان و خریداران

4- نمایش آثار هنرمند بصورت شایسته و دیده شدن آثار ایشان توسط هزاران بازدیدکننده، اعم از هنرمندان و هنردوستان از سراسر نقاط کشور و جهان

5- رزومه سازی

6- دریافت گواهی برگزاری نمایشگاه

■ بازدید از نمایشگاه های درحال برگزاری

■ ویژگی‌های یک نمایشگاه خطاطی و خوشنویسی خوب

موارد مشابه: