اطلاعیه فراخوان مقاله اولین کنگره بین‌المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

لینک وب‌سایت

« این رویداد را با دوستان خود به اشتراک بگذارید »

فراخوان مقاله اولین کنگره بین‌المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی منتشر شد.

■ مهلت: 15 دی 1396 ■
■ محور‌های کنگره

هنر، ارزش‌های دینی، هویت ملی و نقش آن در معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
جایگاه هنر در معماری و شهرسازی
ارتباط مذهب، اسلام و فلسفه اسلامی با هنر ایرانی-اسلامی
هنر اسلامی و منظر شهری
معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
توسعه پایدار و شهر اسلامی
نگرش به شهرسازی عصر امروز از دیدگاه آسیب شناسانه
مسکن ایرانی – اسلامی
امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
زیبا شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
بافت‌ها و آثار تاریخی
سایر موضوعات مرتبط با هنر، معماری و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

🗓 برای اطلاع از جدیدترین رویدادهای هنر و فرهنگ، همراه گالری لیلیت باشید

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang
tr Türkçe | TR