اطلاعیه ارسال آثار به پانزدهمین فراخوان مجلهٔ الکترونیکی قاب

لینک وب‌سایت

« این رویداد را با دوستان خود به اشتراک بگذارید »

≡ پنج روز مانده تا پایان مهلت ارسال آثار پانزدهمین فراخوان مجلهٔ الکترونیکی قاب ≡
‏‎

■ موضوع: قرمز ■
‏‎■ مهلت ارسال آثار: 25 شهریور ■
‏‎≡ ارسال آثار:

■ E.mail: Submit@ghaabemag.com
■ E.mail: Submit.ghaabemag@gmail.com
■ Telegram: @Ghaabemag
■ Website: www.ghaabemag.com

🗓 برای اطلاع از جدیدترین رویدادهای هنر و فرهنگ، همراه گالری لیلیت باشید

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang
tr Türkçe | TR