نمایشگاه در منقبتِ میم رِ غین


تادیب النسوان در 1309 شمسی به صورت چاپ سنگی در تهران منتشر شد. موضوع اصلی تادیل النسوان، انتقاد از آداب و سلوک زنان است و دستورالعملی است که اگر زنان بکار ببندند رضایت مردان و شوهران را در پی خواهد داشت. بیشتر دستورالعمل‌های رساله در راستای خواسته‌ها و منویات مردان و تمتع ایشان از لذات زندگی و مسایل جنسی است و نویسنده از زبان مردان در قالب نصایح پندآموز، اطاعت بی چون و چرای زنان را خواستار شده است تا آن جا که تصریح دارد رستگاری زن در این جهان و آن جهان تنها در گرو اطاعت محض از شوهر است.

(افسانه نجم آبادی. مقدمه بر معایب الرجال. سوئد 1993)

«در منقبتِ میم رِ غین» نگاهی نو به جایگاه سنتی زنان در فرهنگ گذشتگان است. نمایشگاه نقاشی‌های لیلا فلاح که در تاریخ 20 تا 30 آذر ماه در گالری مهروا دایر خواهد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang
tr Türkçe | TR