اصطلاح کاراواجیستی

Caravaggisti

کاراواجیستی (Caravaggisti)

پیروان و طرفداران کاراواجو (Caravaggio)، کاراواجیستی نامیده می‌شوند. دلیل اینکه کاراواجو پیروان زیادی داشت روش تنبریسم بود که در مطالب قبلی توضیح داده شد. تقریبا تمام نقاشی‌های او این استایل را دارد و عاشقان و مقلدان استایل او بیشتر در ایتالیا حضور داشتند.

می‌توان گفت کاراواجو یکی از اولین نقاشان رنسانس بود که در عصر حاضر نیز مانند ستاره‌ای در هنر می‌درخشد.

موارد مشابه: