اصطلاح در فضای آزاد

En Plein Air

اصطلاح در فضای آزاد – En Plein Air
این اصطلاح فرانسوی به معنی «در فضای آزاد یا باز» است. در سال ١٨٧٠ زمانی که رنگدانه‌ها در تیوب عرضه شد و به نقاشان این امکان را داد تا به هرکجا می‌خواهند برای نقاشی بروند (جنگل، دشت، یا بالای تپه) این اصطلاح نقاشی ایجاد شد.

این تحول بزرگ در تاریخ ناشی تبدیل به ژانر هنرمندانی شد که شروع به نقاشی در فضای باز و زیبایی‌های طبیعت کردند.

موارد مشابه: