اصطلاح فریب چشم

Trompe l’oeil

اصطلاح فریب چشم یا خطای دید (Trompe l’oeil)
این تکنیک در دوران معاصر بسیار پرطرفدار شده است. سبک جدیدی از تکنیک فریب چشم در خیابان‌ها، روی دیوارها، ساختمان‌ها و حتی روی بدن آغاز شده و گسترش یافته است.
در زبان ساده می‌توان آنها را نقاشی‌های سه بعدی نامید اما بهترین اصطلاح برای عبارت فرانسوی Trompe l’oeil همان فریب چشم‌ها است. این نقاشی‌ها چشم افراد را می‌فریبد به طوری که باور می‌کنند زیر پایشان واقعا عمق دارد و یک گودال است اما به سرعت ذهن عمل‌گرا مخالفت می‌کند و می‌گوید امکان ندارد چنین شکافی در وسط خیابان وجود داشته باشد.


یک نقاشی خیابانی اثر ادگار مولر (Edgar Muller)

این تکنیک جدید نیست و از دوران باروک (حدود سال‌های ١۶٠٠ تا ١٧۵٠) وجود داشته است. از این نقاشی‌ها برای طراحی صحنه بسیاری از فیلم‌ها استفاده می‌شد.

موارد مشابه: