بخش‌بندی طلایی و تقسیم فضا در عکاسی

بررسی تکنیک بخش بندی طلایی و تقسیم فضا
بخش‌بندی طلایی،‌ تقسیم کردن خط راست را با آفریدن تعادل کامل نسبتهای کمی ممکن می‌سازد. بخش‌بندی طلایی یک خط راست مشخص،‌ عبارت است از معین ساختن نقطه‌ای از این خط راست به صورتی که نسبت میان بخش بزرگ و خط راست کامل برابر باشد.
در بجث بخش بندی طلایی و نسبتهای کمی برای ساختن تصویر، به کمک رشته‌ای از نسبتهای عددی به ارزیابی تقریبی بخش‌بندی طلایی می‌پردازیم. ساده‌‌ترین روش عبارت از این است که قطعه کاغذی را که ابعاد آن با ابعاد تصویر متناظر است، سه‌بار پی‌درپی از طول و سپس از عرض به دو بخش تا کنیم. جدولبندیی که به این ترتیب به دست می‌آید نسبت 3:5 را نشان می‌دهد.

هنگامی که نقطه‌ها، خطها و سطحها دارای شمار معدودی در تصویر باشند، چشم می‌تواند مکان مربوطه آن‌ها را با آسانی بیشتری معین سازد.
به این دلیل است که در ترکیب‌بندیهایی که دارای عناصر محدودی هستند، بخش‌بندی طلایی تعادلی را که به صورت خاصی قابل توجه است وارد می‌سازد.
در عکس ،‌مکان مردی که بر روی پل به چشم می‌خورد، بخش‌بندی طلایی خط افقی را معین می‌سازد. نسبت سطح سیاه و سطح سفید با بخش‌بندی طلایی متناظر نیست، زیرا در حدود 1 به 4 می‌باشد‌،‌ اما این نسبت از خشکی یکنواخت تعادلی بسیار مشخص جلوگیری می‌کند.

همه چیز درباره هنر دانستنی‌های ویکی پدیا هنری ارزشمند روش چگونه تهیه راه انجام تمام مطالب جزوه مقاله نوشته مطلب دانشنامه ویکیپدیا هر آنچه تاثیر خواندنی گنجینه راهنما آموزش آشنایی با دانش راهنمایی چگونگی جمع آوری تحقیق دانشجویی هنرگردی آنلاین هزارویک

مرتبط:

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang
بستن