تابلو نقاشی، مونالیزا (لبخند ژوکوند)

لئوناردو دا وینچی | Leonardo Da Vinci

 

کد اثر: ۱۱۰۸

lilit Art Gallery

موارد دیگر:

دکمه بازگشت به بالا