چگونه یک نمایشگاه آثار هنری برگزار کنیم؟

چگونه یک نمایشگاه هنری برگزار کنیم? برای پاسخ به این سوال جواب های زیادی می توان پیدا کرد اما در ادامه مواردی به صورت تیتروار آورده شده است که هنرمندان جوان را با شرایط برگزاری نمایشگاه بیشتر آشنا خواهد کرد.

الف) تولید آثار نمایشگاهی و مناسب ب) ارائه مناسب.

تولید آثار نمایشگاهی و مناسب با آموزش طراحی و مبانی هنرهای تجسمی و همچنین مطالعه تاریخ هنر و آشنایی با هنرمندان حاصل خواهد شد. اما در ادامه فقط گزینه “ارائه مناسب” توضیح داده می شود و چگونگی برگزاری نمایشگاه، استیتمنت نویسی، قاب گرفتن آثار و شیوه تبلیغات آورده شده است.

برگزاری نمایشگاه:
برگزاری نمایشگاه در گالری به دو شیوه انفرادی و گروهی انجام می شود. اما هر کدام از این دو معایب و محاسنی دارند.

1- هزینه: برگزاری نمایشگاه هزینه بر دار است. اما اگر نمایشگاه به صورت گروهی باشد هزینه های تقسیم می شود.

2- زمان: فراهم کردن تدارک لازم برای برگزاری نمایشگاه زمان زیادی را از هنرمند می گیرد. اما اگر نمایشگاه به صورت گروهی باشد مسئولیت ها تقسیم می شود.

3- مخاطب: به صورت عادی اگر نمایشگاه گروهی باشد امکان اینکه نمایشگاه مخاطب بیشتری داشته باشد بیشتر است. اما برعکس آن نیز می تواند باشد.

4- کیفیت: کیفیت آثار وقتی که نمایشگاه گروهی باشد بالاتر است زیرا افراد به دلیل محدودیت در تعداد ارائه اثر، بهترین آثار خود را انتخاب می کنند. البته نمایشگاه انفرادی خوب نیز وجود دارد که از ده ها نمایشگاه گروهی کیفیت بالاتری داشته باشد.

5-روابط: ایجاد ارتباط بین هنرمندان و همچنین ارتباط با مخاطبین دیگر هنرمندان در نمایشگاه گروهی بیشتر اتفاق می افتد. به فرض اگر 6 نفر در نمایشگاه انفرادی شرکت داشته باشند. هر هنرمند 50 نفر مخاطب داشته باشد. هنرمند نفر اول بدون هیچ تلاشی 250 مخاطب فقط از بقیه افراد گروه خواهد داشت. برقراری چنین روابطی در نمایشگاه های گروهی بیشتر حاصل می شود.

6- تنوع: در نمایشگاه گروهی به دلیل تکثر آثار تنوع بیشتری در کارها دیده می شود. برای مخاطبین نیز متنوع است.

در شرایط کنونی ایران نمایشگاه گروهی بهتراز انفرادی است. البته به فرض اینکه همه آثار خوب باشند. مثلا امکان دارد یک نمایشگاه انفرادی کیفیت بالاتر یا هزینه کمتر و لذت بیشتری نسبت به گروهی داشته باشد.

هزینه (گروهی = کمتر) / (انفرادی = بیشتر)

زمان برای تدارکات (گروهی = کمتر) / (انفرادی = بیشتر)

مخاطب (گروهی = بیشتر) / (انفرادی = کمتر)

کیفیت (گروهی = بالاتر) / (انفرادی = پایین)

روابط (گروهی = بیشتر ) / (انفرادی = کمتر)

تنوع (گروهی =بیشتر ) / (انفرادی =کمتر )

استیتمنت مناسب برای نمایشگاه بنویسید.

تبلیغات:
تبلیغات شامل طراحی پوستر– کارت دعوت و بنر می باشد. از تبلیغات کلامی نیز استفاده کنید در برخی موارد بیشتر از پوستر کارایی دارد. مرحله بعد انتشار پوسترها به شیوه ای مناسب در فضای مجازی و محیط های فرهنگی، هنری و دانشگاه ها در شهر است.

1- ابتدا چند پوستر اولیه طراحی کنید که فقط اطلاعات کلی داشته باشد و خبر از برگزاری نمایشگاه داشته باشد و این سوال در ذهن مخاطبین ایجاد شود که چه افرادی در چه زمانی و کجا قرار است نمایشگاه بر گزار کنند.

2- پوستر اصلی بهتر است به دو شیوه طراحی شود. 1- مناسب برای شبکه های اجتماعی 2- مناسب برای چاپ و انتشار در فضای شهری

3- برای متن کارت دعوت بهتر است که از کلمه هنرمند گرامی استفاده نشود چون امکان دارد همه مخاطبین و مدعوین هنری نباشند. بهتر است از کلمه فرهیخته گرامی استفاده شود.

از شما فرهیخته گرامی دعوت می شود که…

4- دو دسته افراد را حتما دعوت کنید. یک: پیشکسوتان این رشته، اساتید دانشگاه ، پژوهشگران، منتقدین، عکاسان و خبرنگاران. دو: عامه مردم مخصوصا خانواده، اقوام و افرادی که ارتباطی به این رشته ندارند. این کار برای افزایش مخاطبین، تاثیر گذاری بیشتر و بالاتر بردن سطح هنری جامعه بسیار اهمیت دارد.

5- بنر هزینه بردار است اما اگر امکانش باشد بسیار اهمیت دارد. بنر برای افرادی است که به نمایشگاه نمی آیند. هر رهگذری که بنر را در سطح شهر ببینید به صورت ناخودآگاه با شما و فعالیت هنریتان آشنا می شود. انتشار در فضای مجازی نیز همین کارکرد را دارد. اما بنر به دلیل بزرگی و واقعی بودنش تاثیرگذاری بیشتری بر مردم دارد. در شبکه های اجتماعی میزان اخبار و پوسترها از بس زیاد است مردم کمتر توجه می کنند.

6- قاب برای آثار بهتر است هماهنگ باشد.اما اگر نشد زیاد در کلیت نمایشگاه تاثیر نخواهد داشت.

مرتبط: