همه چیز دربارهٔ مدیوم ها نقاشی

📖 راهنمای انتخاب لوازم هنر

texture medium / مدیوم بافت
این مدیوم موجب بافت می شود و به رنگها خصلت عمق و ساختار می دهد و برای خلق ساحل شنی وتنه درختان مناسب است. میتوان تنها ویا با رنگها استفاده شود .

Permanent masking medium / چسب میسکیت دائمی
این مدیوم در هرجا که بکار رود آن قسمت را به طور دائمی در مقابل رنگ و آب محافظت میکند.میتوان بصورت تنها یا با رنگ مخلوط کرد.

Blending medium / مدیوم مخلوط کردن
این مدیوم برای افزایش زمان خشک شدن رنگ است . وزمان بیشتری را برای مخلوط کردن رنگ فراهم میسازد. پس از مخلوط شدن با رنگ،بافت دانه دانه ای به رنگ می دهد.برای همه تکنیکها . و مناسب است.

Iridescent medium / مدیوم صدفی آبرنگ
این مدیوم درخشش صدف گونه ای به رنگ می بخشد .میتوان با رنگ مخلوط کرد یا بر روی رنگ خشک شده کشید . تاثیر آن بیشتر روی رنگهای شفاف و زمینه های تیره است.

Artmasking fluid / چسب میسکیت
مایع پیگمنت دار مناسب برای مسکه کردن قسمتهای که نمی خواهیم رنگی شوند.

Aquapasto / مدیوم برجسته کننده
ژل شفافی است که از روانی رنگ می کاهد وبه آن حجم می دهد.

Water color medium / مدیوم آبرنگ
چسب کم رنگی است که پس از مخلوط شدن با رنگ موجب روان شدن رنگ میشود .با آب نیز رقیق میشود.

Ox gall Liquid / آکس گال
مایع است که برای افزایش رطوبت رنگ به کار می رود و باعث چسبندگی بیشتر رنگ روی سطح می گردد.

Gum Arabic / صمغ عربی
مایع کم رنگ است که موجب شفافیت و درخشندگی بیشتر رنگ شده وبا آب نیز رقیق می شود.

Lifting preparation / پاک کننده آبرنگ
با استفاده از این ابزار به راحتی می توان لکه ها و رنگهای خشک شده آبرنگ را با اسفنج یا پارچه مرطوب پاک کرد.میتوان به عنوان آستر زیر کار نیز از آن استفاده کرد.

Fixative / اسپری فیکسه
غیر قابل پاک شدن . لایه محافظتی شفافی را تشکیل می دهد. ضد زردی است و زود خشک می شود.

Water color Fixative / فیکسه آبرنگ مایع
نوع استفاده : لایه محافظی برای آبرنگ .لایه نیمه شفافی را تشکیل می دهد.

دکمه بازگشت به بالا