رسول حاجی زاده

تخصص:
تصویرگری ، کارتونیست و کاریکاتوریست

رسول حاجی زاده متولد 1358 اردبیل است.
عضو خانه طنز لهستان
مسئول خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اردبیل
موسس انجمن کاریکاتور استان اردبیل
مسئول فکو ایران در اردبیل
برنده 40 جایزه ملی و بین المللی
داوری چند مسابقه سراسری و استانی
برپایی چند نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج کشور

born in 1979,Ardebil
member of poland house of humor
responsible in art field in Ardebil house of caricature
founder of Ardebil caricature union
Faku Iran responsible in Ardebil
he has won many national and international prizes
internal jury member

• نشانی:

• تلفن:

• وبسایت:

• ایمیل:

• رویدادهای جاری:
در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

• رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن کنید.

گالری: