رشید کارگر

تخصص:
تصویرگری ، کارتونیست و کاریکاتوریست

رشید کارگر متولد 1359 است.

سوابق و فعالیت ها:
1- شرکت در چهار جشنواره کشوری و کسب 2 مقام اول کشوری 1379 و 1386 ، یک مقام دومی 1378 و یک مقام سومی1380.
2- شرکت در جشنواره ی هنر جویان شاهد و ایثارگر ( ساری در سال 1387)،
به عنوان مدرس در بخش کاریکاتور.
3- شرکت در جشنواره ی شاهد و ایثارگر کشور، ( تهران در سال 1388) ،
به عنوان مدرس در بخش کاریکاتور.
4- حضور در جشنواره دانش آموزی هنرهای تجسمی –در بخش بانوان- ، (تهران در سال 1389) به عنوان مدرس و داور.
5- حضور در جشنواره دانش آموزی هنرهای تجسمی –در بخش برادران- ، (تهران در سال 1389) به عنوان مدرس و داور.
6- شرکت در جشنواره ی شاهد و ایثارگر کشور، ( مشهد در سال 1390) ،
به عنوان مدرس در بخش کاریکاتور.
7- تصویر سازی کتاب پرده های غمگین در سال 1386
8- تصویر سازی مجموعه کتاب های طنز ترکشهای ولگرد(شمر و صدام و یارانش- برادران مزدور- جاسم رمبو – عمو پفکی- داماد فرمانده لشگر) به نوشته ی داوود امیران ، سال 1387
9- تصویر سازی مجموعه کتاب حکایت سرداران ، سال 1390
10- تصویر سازی اولین کتاب کمیک استریپ در حوزه ایثار و شهادت با عنوان عملیات بزرگ در سال 1388.
11- تصویر سازی و اجرای کمیک استریپ در ماهنامه شاهد نوجوان به مدت 5 سال متوالی. هر شماره 4 صفه کمیک استریپ.
12- تصویر سازی کتاب طنز خمپاره های فاسد ، سال 1390
13- برپایی چندین نمایشگاه کاریکاتور به صورت انفردای و گروهی در سالهای گذشته و …

• نشانی:

• تلفن:

• وبسایت:
http://www.rashid-kargar.blogfa.com

• ایمیل:
Rashid.kargar@gmail.com

• رویدادهای جاری:
در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

• رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن کنید.

گالری: