روزبه عباسی

روزبه عباسی متولد 7 خرداد 1363 در تهران است.

برنده لوح تقدیر و رتبه نخست در جشنواره کودک و طبیعت – موزه دارآباد –خرداد 1374
برنده لوح تقدیر و رتبه نخست در جشنواره رسانه و محیط زیست – آذر 1389
همکاری با روزنامه همشهری – روزنامه آفتابگردان(ویژه کودک و نوجوان)
موسسه گل آقا و روزنامه خراسان.

Born 28th of May 1984 In Tehran, Iran.
Graphic designer and cartoonist he started his work be officially with Aftabgardan magazine in 1993 winner virtual tablet of festival’s Kid and Nature and 1st in 1995 winner virtual tablet and 1st of festival’s Medium and Environment in 2010 he is working with Hamshahri newspaper as a cartoonist.
Graduated of highschool in 2002 field of construction drawing.
Graduated of free class of Tehran university in 2012 field of interiordesign.

• نشانی:

• تلفن:

• وبسایت:

• ایمیل:
roozbeh_vgs@yahoo.com

• رویدادهای جاری:
در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

• رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن کنید.

گالری: