عباس بلوکی فر

عباس بلوکی فر در فروردین ماه 1303 در تفرش متولد شد.
بلوکی فر در ایام نوجوانی به هنر نقاشی قهوه خانه ای روی آورد و موفق شد این هنر اصیل را به اوج تکامل خود در دوران معاصر برساند.
وی هر تابلوی خود را با اشعاری از خود می آراست که به مناسبت همان اثر سروده شده بودند. بلوکی فر یکی از صاحب نظران نقاشی قهوه خانه ای معاصر بود و همواره به سبب قدرت قلم و توانایی به کارگیری رنگ در پرده هایش مورد تحسین بود.
وی نزدیک هفتاد سال برای اعتلای نقاشی قهوه خانه ای کوشید.
بلوکی فر، پس از یک دوره بیماری طولانی روز 5 مهرماه 1388چشم از جهان فروبست.

در همین زمینه:
زندگینامه: عطاء‌الله خانبلوکی (1313-1391)
آشنایی با زندگینامه هنرمندان درگذشته نقاش
زندگینامه: محمد‌علی ترقی‌جاه (۱۳۲۲- ۱۳۸۹)
زندگینامه : بهرام خائف (1325- 1382)
زندگینامه: ناصر عصار (1307-1390)
زندگینامه : علیرضا اسپهبد (1330 – 1385)
زندگینامه : معصومه سیحون (1313-1389)
زندگینامه : محمد علی زاویه (1291 -1369)
زندگینامه : احمد خلیلی (1322 -1387)
زندگینامه : علی مطیع (1295 -1387)
زندگینامه : حسین بهزاد (1273- 1347)
زندگینامه : کمال الدین بهزاد (829- 924)
زندگینامه : کلارا آبکار (1294-1375)
زندگینامه : علی محمد حیدریان (1275- 1369)
زندگینامه : حسن اسماعیل زاده (1302 – 1385)
زندگینامه: حسین کلاقیچی (1296 – 1390)
زندگینامه: حسین قوللر آغاسی (1269 – 1345)
زندگینامه: هوشنگ پزشک نیا (1296 -1351)
زندگینامه: اصغر محمدی (1317 – 1363)
زندگینامه: لیلی تقی پور (1299 – 1380)
زندگینامه: مارکو گریگوریان (1304 – 1386)
زندگینامه: پابلو پیکاسو (۱۸۸۱ -۱۹۷۳)
زندگینامه: عبدالله عامری (1301 -1386 )
زندگینامه: جواد حمیدی (1297 -1380)
زندگینامه: اندی وارهول (‌۱۹۲۸ ـ ‌۱۹۸۷)
زندگینامه: جعفر روحبخش (1317-1375)
زندگینامه: جعفر پتگر (۱۲۹۹ – ۱۳۸۴)
زندگینامه: هانیبال الخاص (۱۳۰۹ – ۱۳۸۹ )
زندگینامه: بهمن محصص (1310 -1389 )
زندگینامه: عربعلی شروه (1318-1390)
زندگینامه: لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲-۱۵۱۹)
زندگینامه: حسین کاظمی (1303 -1375)
زندگینامه: جلیل ضیاءپور (1299 – 1378)
زندگینامه: فرامرز پیلارام (1316 -1362)
زندگینامه: منصور قندریز (1314- 1344)
زندگینامه: احمد اسفندیاری (1301- 1391)
زندگینامه: محمود جوادی پور (1299-1391)
زندگینامه: منصوره حسینی (1305- 1391)
زندگینامه: بهجت صدر (1303- 1388)
زندگینامه: روی نبرگر (1903- 2010)
زندگینامه: کمال الملک (1226- 1319)
زندگینامه: نامی پتگر (1324- 1387)
زندگینامه: مارک شاگال (1887- 1985)
زندگینامه: کلود مونه (۱۸۴۰-۱۹۲۶)

• نشانی:

• تلفن:

• وبسایت:

• ایمیل:

• رویدادهای جاری:
در حال حاضر رویدادی وجود ندارد

• رمزینه:
جهت اشتراک گذاری آسان با تلفن‌های هوشمند این کد را اسکن نمائید.

گالری:


برچسب‌های دسته‌بندی