تابلو عکس، پرتره یک دختر رنسانسی با لباس ژاپنی

 

کد اثر: 529031

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: