تابلو عکس، پرتره رنسانسی با پستونک مضحک

 

کد اثر: 529028

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: