تابلو عکس، بانوی متشخص رنسانسی و همبرگر

 

کد اثر: 529034

lilit Art Gallery

موارد مشابه: