تابلو عکس، پرتره بانوی متشخص و پشمک

 

کد اثر: 529011

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: