تابلو نقاشی، نوازنده چنگ

 

کد اثر: 329017

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: