تابلو نقاشی، رویش جوانه از درخت قطع شده

 

کد اثر: 31504

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: