تابلو نقاشی، رویش جوانه از درخت قطع شده

 

کد اثر: 31504

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: