تابلو نقاشی، مرثیه ای برای تخریب

 

کد اثر: 31108

 

lilit Art Gallery

موارد دیگر: