تابلو نقاشی، تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی

 

کد اثر: 23006

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: