تابلو نقاشی، وقتی آرزوهایم داخل بطری در تلاطم امواج روزگار گم میشود

 

کد اثر: 229041

 
[TABS_B id=69]

مرتبط:

بستن