تابلو نقاشی، وقتی آرزوهایم داخل بطری در تلاطم امواج روزگار گم میشود

 

کد اثر: 229041

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: