تابلو نقاشی، سنت جورج نوازنده و جنگ با اژدهای ساکسیوفونی

 

کد اثر: 229037

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: