تابلو نقاشی، درخواست صلح

 

کد اثر: 229036

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: