تابلو نقاشی، این صورت فلکی طالع عشق ما هست

 

کد اثر: 229034

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: