تابلو نقاشی، چارلی چاپلین زندانی

 

کد اثر: 227010

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: