تابلو نقاشی، پرتره اسکلت انسان درحال کشیدن سیگار

ونسان ون‌گوگ | Vincent van Gogh

 

کد اثر: 224025

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: