تابلو نقاشی، پرتره اسکلت انسان درحال کشیدن سیگار

ونسان ون‌گوگ | Vincent van Gogh

 

کد اثر: 224025

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه:

بستن