تابلو نقاشی، جمجمه زن و مرد

سالوادور دالی | Salvador Dali

 

کد اثر: 221019

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: