تابلو نقاشی، جمجمه زن و مرد

سالوادور دالی | Salvador Dali

 

کد اثر: 221019

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: