تابلو نقاشی، برهنه در زندگی روزمره

پابلو پیکاسو | Pablo Picasso

 

کد اثر: 217015

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: