تابلو نقاشی، پرتره یک زن در بلوز سرخ

پابلو پیکاسو | Pablo Picasso

 

کد اثر: 217017

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: