تابلو نقاشی، زن افسرده نشسته دست به سینه

پابلو پیکاسو | Pablo Picasso

 

کد اثر: 217013

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: